Møteplan Borre Historielag 2022

 Mandag 14.februar: Kl. 18.00: Horten aktivitetssenter                                                               
Årsmøte på Horten aktivitetssenter

Torsdag 10. mars: Kl. 18.00: Horten videregående skole

Omvisning på Horten videregående skole                                                                                                      
Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 50

Tirsdag 5. april: Kl. 14.00 og utover på Bruserød                                                                          
Vårdugnad

Torsdag 7. april:  Kl. 18.00: Bruserød                                                                                                     
«Historien om Tønsberg-Eidsfossbanen 1901-1938»  v/ Håkon Westby.                               
Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 50

Søndag 17. april: Kl. 12.30: Borre kirke                                                                                 
Kirkegårdsvandring v/ Carl Ove Fæster

Torsdag 5.mai: Kl. 17.00 –20.00: Oppmøte på parkeringsplassen bak Bakkenteigen              
Vandring i natur og kultur ved Adalstjern Tursti nr. 8 v/ biolog emeritus USN Jørn Nyberg
Vi raster underveis – ta med niste                                                                                       
Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 50

Torsdag 2. juni: Oppmøte: Kl.17.00 Rygland  Nykirkeveien 403                                                               
Besøk på Arild Colbans hestekjøretøymuseum på  Rygland Nykirke                                  
Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 50

Torsdag 16. juni: Kl. 18.00: Bruserød                                                                                                           
Triste skjebner – Statsministere i Vestfold  v/ Einar Aaraas, tidligere redaktør i Drammens Tidende                                                
Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 50

Tirsdag 9. august: Kl. 16.00 og utover: Bruserød                                                                                              
Høstdugnad  Rengjøring og rydding inne og ute.                                                                                                                       
Kaffe og vafler serveres.

Torsdag 18. august: Kl. 18.00: Bruserød                                                                                
Bruserød-dagen: Rømmegrøt, musikk og allsang.                                                                             
«Med skråblikk på Falkensten»
Kåseri v/ Ole Jan Aasen                                                       
Medlemmer kr. 100 Ikke-medlemmer kr 150                                                                            
Påmelding til sekretær innen 13. august

Torsdag 25. august: Kl. 18.00 -20.00:                                                                                                   
Åsgårdstrand bymuseum: v/Henning Lysell i Åsgårdstrand og omegn historielag                             
En digital reise i Munchs ånd v/ Solfrid Sakariassen                                                                 
Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 50

Lørdag 10. september: Kl. 9.00 – 17.00:                                                                                             
Busstur med omvisning i Olav Duuns hus i Holmestrand, i Våle gamle prestegård i Re der kaffe og vafler serveres. Før suppe på Eidsfoss Hovedgård er det omvisning m/Arild Bergli Olsen.                                                                                                                                        
Medlemmer kr. 500,- Ikke-medlemmer kr. 650,-

Tirsdag 11. oktober Kl. 18.00:Bruserød                                                                         
«Arbeiderbevegelsen og klimakrisen» Kåseri v/ Nils Henning Hontvedt                            
Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 50

Tirsdag 8. november: Kl. 18.00: Lokalhistorisk Senter                                                        
Presentasjon av Borreminne 2022                                                                                                          
Salg av Borreminne 2022

Torsdag 8. desember: Kl. 18.00: Bruserød                                                                                                
Julemøte for medlemmer: Risgrøt, kaffe og kaker                                                              
Inngangspenger: kr. 100,-                                                                                                                                                                             
Påmelding til sekretær innen 1. desember

Torsdag 23.februar: Kl. 18.00: Årsmøte: Sted ikke bestemt.

 

STYRET ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL VÅRE ARRANGEMENTER