Møteplan Borre Historielag høst 2021

Torsdag 13. august
Bruserød kl 17.00
Høstdugnad
Bruserød. Rengjøring og rydding inne og ute. Kaffe og vafler serveres.

Tirsdag 17. august
Bruserød kl 18.00
Bruserød-dagen
Bruserød-dagen med rømmegrøt, musikk og allsang.
Ragnhild Bruserud forteller om Oleane
Medlemmer kr. 100
Ikke-medlemmer kr 150
Påmelding til sekretær innen 13. august

Søndag 12. september kl. 09.00 – 17.30
Busstur til Hurum
Besøk og orientering i Holmsbu kirke, vandring i Holmsbu og besøk i Holmsbustuene. Lunsj.
Besøk på Trondstad Gård, Hurum Historielags sted. Besøk og orientering Filtvedt Fyr.
Medlemmer kr. 400,- ikke- medlemmer kr. 600
Påmelding til sekretær innen 1. september

Torsdag 23. september
Bruserød kl 18.00

” Snøen som falt i fjor”
Kåseri v/ forfatter Øyvind B. Nustad:
Gratis inngang for medlemmer
Ikke-medlemmer kr. 50
Salg av bøker
Påmelding til sekretær innen 17. sept

Onsdag 20. oktober
Bruserød kl 18.00
Lokalhistorisk quiz
v/ Kurt Aust
Gratis inngang for medlemmer
Ikke-medlemmer kr 50,-
Kaffe og vafler selges
Salg av bøker
Påmelding til sekretær innen 15. oktober

Tirsdag 9. november
Lokalhistorisk Senter kl. 19
Presentasjon av Borreminne 2021
Inngang kr. 50,-
Gratis inngang for medlemmer
Salg av Borreminne 2021

Tirsdag 7. desember kl. 18
Julemøte
Risgrøt, kaffe og kaker kr. 100,-
Påmelding til sekretær innen 1. desember

Møteplan Borre Historielag 2020

Torsdag 26. mars kl. 19– 20
Omvisning for medlemmer på nye Horten videregående skole v/ Rektor Gisle Birkeland (maks 30 personer)
Dessverre fulltegnet på årsmøtet

Søndag 12. april kl. 12.30 – 13.30
Kirkegårdsvandring på Borre kirkegård v/ sogneprest Carl-Ove Fæster
Oppmøte i våpenhuset

Tirsdag 14. april kl. 17- 20
Vårdugnad på Bruserød. Rengjøring og rydding inne og ute. Kaffe og vafler serveres.

Torsdag 16. april kl. 19 – 21
Kåseri på Bruserød v/ forfatter Øyvind B.Nustad:
”Snøen som falt i fjor”

Torsdag 7. mai kl. 19 – 21
Kåseri på Bruserød v/pensjonert redaktør i Drammens Tidende Einar Aaraas
”Triste skjebner – statsministere fra Vestfold”

Torsdag 4. Juni kl. 18 – 21
Historisk tursti på Apenes i samarbeid med Apenes Vel
” De historiske kommisjonsgatene på Apenes”
Oppmøte i Apenesgården.

Torsdag 11. juni kl. 19 – 21
Kåseri på Bruserød v/ ansvarlig Samfunnskontakt Børre Jacobsen:
”Redningsselskapet RS – veien til Horten”

Torsdag 13. august kl. 17 – 19
Høstdugnad på Bruserød. Rengjøring og rydding inne og ute. Kaffe og vafler serveres.

Tirsdag 18. august kl. 18 -21
«Masken i ord og toner». Bruserød-dagen med rømmegrøt, allsang.
Underholdning av medlemmer fra Masken.
Inngang med bevertning: kr. 200,- Medlemmer:: kr.150,-

Lørdag 29. august kl. 09.00 – 17.30
Busstur til Hurum.
Besøk og orientering i Holmsbu kirke, vandring i Holmsbu og besøk i Holmsbustuene. Lunsj.
Besøk på Trondstad Gård, Hurum Historielags sted. Besøk og orientering Filtvedt Fyr.
Inngang kr. 600,- (medlemmer 500,-) 

Tirsdag 8. september kl. 19 -21
Kåseri om det lokalhistoriske museet i Åsgårdstrand gamle rådhus
v/ Henning Lysell

Tirsdag 22. september kl. 18 – 20
Besøk i Arild Colbans hestekjøretøy- museum, Nykirkeveien 403 (ved Ryglandveien)

Onsdag 21. oktober kl. 19 – 21
Historisk Quiz på Bruserød med Kurt Aust

Torsdag 5. november kl. 19 – 21
Lokalhistorisk Senter
Presentasjon av Borreminne 2020

Torsdag 10. desember kl. 18 – 21
Julemøte på Bruserød
Risgrøt, kaffe og kaker kr. 100,-
Påmelding til sekretær innen 1. desember