Møteplan Borre Historielag 2023

(trykk på den blå skriften, så får du oversikt over årets møter)

  

STYRET ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL VÅRE ARRANGEMENTER