Pris for utleie av Bruserød Gård
Medlemmer:           Kr. 500,-
Ikke- medlemmer: Kr. 1000,-

Kontakt utleieansvarlig Harald Ouff for avtale.
Telefon: 91198751
E- post: har-ouff@online.no

Nyheter

Alle nyheter

Styreleder 2022 –
Kjell Arne Bay
Kontakt meg gjerne!
E-post: kjellabay@gmail.com