«Vandring i natur og kultur ved Adalstjern – Tursti nr. 8»

v/ Jørn Nyberg                               

Torsdag 5.mai:  Kl. 17.00 – 20.00  

Historie kan være så mangt; bygninger, kulturminner og naturtyper. Adalstjern ble skapt for ca. 9.000 år siden og er i dag eneste gjenværende tjern på selve raet. Adalstjern fikk vern som naturreservat i 2006. Området ligger lett tilgjengelig og brukes mye som turområde både sommer og vinter og må selvfølgelig forvaltes på en god måte. Vi skal gå en tur ved og rundt tjernet og se og fortelle om hva som karakteriserer tjernet og myra. Vi vil se på og kanskje lære å kjenne noen utvalgte planter. Kulturhistorien og forvaltningen av tjernet må vi også snakke litt om.  Vi ser tydelig spor av store inngrep som er gjort i vinter, vannstanden er hevet, trær er felt og grøfter fylt med torv.

Parkering på baksiden av Bakkenteigen lengst mot nord. Vi raster ved huset i skogen hos Jostein Sætre, som vil orientere om foreningen « Adaltjern og Fogdeskogens Vel»

Jørn Nyberg er biolog og emeritus ved USN. Han er lærebokforfatter og vært fast leverandør av innslag om naturen i NRK.

                   Medlemmer gratis.Ikke-medlemmer kr 50.