Temaet denne lørdagen var vei- og gatenavn i Horten, forsåvidt en oppfølger av forrige arrangement, men med den forskjell at møtet nå var lagt til Bruserød som for anledningen var åpen gård. De besøkende fikk  omvisning og  høre om gårdens  historie. Bygningen ble oppført midt på 1700-tallet og var i tillegg tingstue og skysstasjon frem til omtrent 1920 da motoriserte kjøretøy erstattet denne tungvinte transportmåten.  I historielagets eie kom Bruserød i 1981, ervervet for en billig penge etter et dødsbo. Både våningshus og låve var da i en miserabel tilstand, men en entusiastisk gjeng brettet ermene opp og fikk restaurert gården til dagens utseende. Her finner lagets møter sted, men det arrangeres også private feiringer av runde dager, konfirmasjoner, slektstreff, o.l.

Etterat kaffe og vafler var fortært, ble det gjensyn med Øyvind Nustad, kjent fra tidligere med sin bok om Horten i sekstiårene, («Snøen som falt i fjor»). Han kåserte også denne gang med utgangspunkt i sin nye bok, «Gatelangs i Horten», et praktverk med informative og delikate fargefotografier, tatt av fotograf Jan Larsen.

Gatenavn kan deles inn i ulike kategorier:  Noen er hentet fra norrøn mytologi (Balder, Frigg), noen fra historiske personer (middelalderens Sigurd Magnusson, kalt Jorsalfarer, vår tids Haakon 7., Olav 5.), andre er fra kjente hortensere opp gjennom tidene så som Aubert, Müller (marineoffiserer), atter andre er kjente kulturpersonligheter som Kaja Eide Norena, Ibsen, Grieg (de to siste hadde forøvrig ingen tilknytning til byen!). Tidligere ordfører Kosmo har fått en gate oppkalt etter seg, i selskap med flere tidligere fremtredende politikere. Enkelte navn har en helt annen forklaring, f.eks. Keisemark som har rot i ’keise’ som er det kyrne gjorde når de ble sluppet ut på beite fra Braarudgårdene, altså sprang i stivbeint galopp med halen til værs i fryd over å ha blitt sluppet ut av fjøset. Bekkegata har ingenting med ’bekk ’ å gjøre , men har navnet etter en viss Nicolay Beck , den ene av to som ved kongelig resolusjon ble antatt som landhandlere i 1850, og som bodde i denne gaten. Ellers har Hortens siste fergemann, Olaus Sørby, fått æren av å få en gate oppkalt etter seg. Han rodde personer eller hester, eventuelt kuer, over til Moss for 1 spesiedaler (ca. 400 kroner i dag) til denne transportmåten tok slutt. I tillegg drev han Sørby hotell tvers over fergeleiet.

Øyvind ble hjertelig takket for et interessant og morsomt foredrag. Det kan tilføyes at han også er forfatter av tilsvarende bok om Sarpsborg og Moss. For tiden er en bok om Halden under utarbeiding.

Ref. Audun Karlsen