Last ned innkallingen – klikk her

Årsmøte i Borre Historielag – mandag 14. februar kl. 18.00

Sted: Horten aktivitetssenter, Braarudgt. 1

Sakliste:

 1. Åpning ved leder, Eli Kari Høihilder.
 2. Konstituering av årsmøtet.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av møtereferent.
 5.  Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 6. Årsmelding v/ sekretær.
 7. Regnskap v/ kasserer og revisorberetning.
 8. Møteplan for 2022.
 9. Budsjett og fastsetting av medlemskontingent
 10. Valg til styre og komiteer.
 11. Vedtektsendringer

Saker som ønskes fremmet av medlemmene, må være styret ved sekretær i hende innen 2 uker før årsmøtet.

Program etter årsmøtet: Orientering om Åsgårdstrand bymuseum,

v/ Henning Lysell og Rune Henningsen