Møteplan


      Møteplan Borre Historielag 2018
Hjemmeside: http://www.borre-historielag.no

Facebook offentlig gruppe: Borre Historielag


Torsdag 15. mars

Granly skole kl. 18.00

Omvisning på skolen v/ undervisningsinspektør Jeanette T. Marthinsen

Oppmøte i skolegården


Søndag 1. april

1. påskedag kl. 12.30

Kirkegårdsvandring Borre Kirkegård v/ sogneprest Carl Ove Fæster

Oppmøte ved gravkapellet


Onsdag 25. april

Bruserød  kl. 19.00

Kvinnenes rolle i fangeleirene under 2. verdenskrig

Kåseri v/ Lars Arntzen


Tirsdag 17. mai

Bunadsparade

Borre Historielag arrangerer Bunadsparade i Borgertoget kl. 16.00. Vi inviterer alle barn og voksne i bunader og folkedrakter til å delta

Fremmøte under vår fane på Horten Torg kl 15.30


Tirsdag 5. juni

Bruserød kl. 19.00

Oppstarten av Borre Historielag

v/ Erik Schou Eriksen


Onsdag 13. juni

Historisk tursti til Braarudåsen og Bassenglokket 

v/Øivind Beckmann.

Ta med niste til en kaffe-rast

Fremmøte kl. 18.00 på toppen av Wistingsvei (ved innkjøring mot Brårudåsen)


Mandag 13. august

Bruserød kl. 13.00 – 17.00

Dugnad på Bruserød

Hver og en hjertelig velkommen til innsats ute og inne!


Torsdag 16. august

Bruserød kl. 18.00

Bruserød-dagen

Torgeir Lorentzen intervjuer ordfører Are Karlsen på hans 50-årsdag

Rømmegrøt og vafler

Musikk og allsang


Lørdag 1. september

Busstur til Ulefoss Hovedgaard og Telemarkskanalen.

Avgang fra Horten Torg kl. 9.00 og hjemkomst ca kl 18.30.

Retur via Gvarv (Evju Bygdetun), Notodden og Kongsberg.

Turleder: Tor Bjørvik

Pris (inkludert lunsj på «Slusemesteren» Vrangfoss):

Kr. 500,- /kr. 650,- (ikke-medlemmer).

Påmelding innen 1. juni

 

Onsdag 5. september

Bruserød kl. 19.00

Historien om Borre Vikinglag

v/ Onni Ratikainen


Tirsdag 9. oktober

Redningsselskapet Langgrunn 

Omvisning på RS-senteret Noatun v/ Børre Jacobsen

Oppmøte ved hovedinngangen kl 18.00


Søndag 21. oktober

Marinemuseet kl.11.00 -13.00

Omvisning med guide i Marinemuseet

Pris kr. 50. Gratis deltakelse for våre medlemmer

Påmelding innen 1.oktober


Torsdag 8. november

Kafe Breda Lokalhistorisk Senter kl. 19.00

Presentasjon av Borreminne 2018

Salg av kaffe og vafler


Onsdag 5. desember

Bruserød kl. 18.00

Julemøte

Risgrøt og allsang. Påmelding innen 1. desember


Alle påmeldinger til sekretær knutheim@sf-nett.no


Hjertelig velkommen til våre arrangementer !


Hilsen styret i Borre Historielag

Cathrine Holt (leder) rusla-h@online.no, tlf. 97572229, Trond Schmidt (nestleder) trond.schmidt@lovoya-camping.no, tlf. 90122130, Terje Knutheim (sekretær) knutheim@sf-nett.no, tlf. 90583702, Anne Teien Pedersen (kasserer) anne.teien@gmail.com, tlf. 92649019.

Styremedlemmer: Anne Marie Rasmussen, Britt Nyrerød Kjærås og Audun Karlsen. Varamedlemmer: Wigdis Solberg, Bente Freberg, Odd Hagland og Marit Østmo Andersen.

Harald Ouff organiserer utleie av Bruserød. E-post: har-ouff@online.no, tlf 91198751


Borre Historielag har egen internettside og facebookside.

Hjemmeside: www.borre-historielag.no/

Facebook offentlig gruppe: Borre HistorielagAnna beretter

til interesserte tilhørere

Utrolige historier i søylenes utskjæringer!

! Ut på tur aldri sur !

Vi besøkte Refsnes Gods

og Ramme gård

Fantastisk tur!

Alle bilder: Ole-Magnus Robertsen

Velkommen til alle arrangementer! Ta gjerne med venner og kjente!

Borre Historielag © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use